Rodzinę tworzy miłość

Dzieci osób LGBT+ mają takie same potrzeby i są tak samo ważne, jak wszystkie inne dzieci - dlatego ich tęczowe rodziny powinny cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa i szacunkiem oraz pełnią ochrony prawnej.

Współpracują z nami

Naszą misją jest by każde dziecko
 z tęczowej rodziny czuło się bezpiecznie,
 a każda tęczowa rodzina była 
chroniona przez prawo.

Kochająca się rodzina, zbudowana na wzajemnej trosce, zaufaniu i odpowiedzialności, jest źródłem siły i szczęścia bez względu na orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową osób, które ją tworzą. Każde dziecko potrzebuje uznania i szacunku dla swoich rodziców - dlatego tak ważne jest prawne uznanie tęczowych rodzin i przeciwdziałanie uprzedzeniom wobec osób LGBT+.

Zmieniamy świadomość społeczną w stosunku 
do rodzin osób LGBT+ wychowujących dzieci.

Szkolimy specjalistów i specjalistki pracujących z rodzinami i dziećmi w szkołach, poradniach i urzędach.

Wyjaśniamy, czego potrzebują dzieci z tęczowych rodzin i z jakimi wyzwaniami mierzą się ich rodzice.

Integrujemy środowisko tęczowych rodzin i wspieramy wszelkie więzi rodzinne osób LGBT+.

Kluczowe statystyki

150 tys.
Szacunkowa liczba dzieci wychowywanych w tęczowych rodzinach - czyli w rodzinach osób LGBT+ w Polsce
69%
Odsetek Polek i Polaków opowiadających się za wprowadzeniem prawnej gwarancji przysposobienia dziecka partnerki lub partnera
11
Liczba krajów europejskich, w których nie ma możliwości sformalizowania związku partnerskiego (min. Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Armenia, Gruzja i Bułgaria)
źródło: wikipedia.org

Rodzinę tworzy miłość

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci wychowywanych przez osoby nieheteronormatywne.